Raikou Yekpe

Raikou Yekpe

Senior Consultant, Raikou & Associates
 

Currently employed at Raikou & Associates

 

Previous: Oxford University

Experiences

 

Senior Consultant

At Raikou & Associates

From 1990 to Present