Martin Kielczewski

Martin Kielczewski

Manager, Business Development, Valerie Frederickson & Company
 

Currently employed at Valerie Frederickson & Company

 

Previous: California State Polytechnic University-San Luis Obispo

Experiences

Manager, Business Development

At Valerie Frederickson & Company